פרטי בנק להעברה

שם: תורת אמת

בנק: מרכנתיל (17)

סניף: חגי (635)

חשבון: 208930

$

Name: torath-emeth

Bank: citibank

Account no: 4970591372

ABA/Routing: 02100089

שם:  בית הכנסת צמח צדק

בנק: מרכנתיל (17)

סניף: רוממה (746)

חשבון: 003933

שם: תורת אמת

בנק: מרכנתיל (17)

סניף: חגי (635)

חשבון: 208930

$

Name: torath-emeth

Bank: citibank

Account no: 4970591372

ABA/Routing: 02100089

פרטי בנק להעברה

להזנת פרטי תשלום ₪
להזנת פרטי תשלום $
להזנת פרטי תשלום €
להזנת פרטי תרומה ₪
להזנת פרטי תרומה ₪
להזנת פרטי תרומה $
להזנת פרטי תרומה $
להזנת פרטי תרומה €
להזנת פרטי תרומה €