והרי זכות כ"ק מו"ח אדמו"ר וכ"ק אביו.. מסיעת את כל אלו המתעסקים ומשתדלים בעניני תורת אמת שהוא יסודם ובה השקיעו מכחותיהם הפנימיים והעצמיים...
(ממכתב הרבי, כ"ח טבת תשי"ז)
וכבר נתונה ברכת מייסדה הגדול לכל הבא לעזרת המוסד הנעלה ישיבת תורת אמת אשר יסודותה בהררי קודש להצליח בכל עניניו בגשמיות וברוחניות. 
(ממכתב הרבי, כ' חשוון תשכ"ה)
בנועם נודעתי על דבר השתדלותו... לישיבת תורת אמת  בירושלים עיהקת"ו... רצוני להביע הנחת רוח שנגרמה לי ידיעה זו...
(מכתב הרבי, ה' כסלו תשכ"ד)
קיומה של ירושלים תלוי בקיומה של תורת אמת
(מדברי הרבי להרה"ח אברהם פריז)
תמכו בעין יפה וביד נדיבה בישיבת תורת אמת.. תנו לה את האפשריות להמשיך בעבודתה הק'... ובזכות מצוה רבה זו ישפיע השי"ת ברכה והצלחה עליכם, על ביתכם וזרעכם, בכל מילי דמיטב.
(ממכתב הרבי נר חנוכה, תשי"ב)
"והרי ישיבת תורת אמת בה זקנה ובה בחרות, תורה ביראת שמים ובמסירות נפש, אשר שמרה צביונה ותכונתה מאז הווסדה ועד עתה, וכל תלמידי' למודי ה' אשר כל רואיהם יכירום כי זרע ברך ה'. בודאי שראוי' הישיבה תורת אמת שיתמכו בה בכל נפש ומאד... אף כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיאה השני של הישיבה עומד ומעורר רחמים בעד כל תומכי הישיבה, הם וביתם וזרעם.. "
(ממכתב הרבי לכללות אנ"ש אחב"י, כ' מר-חשון, תשכ"ה)
אשר לדעתי וכפי שראיתי במוחש… הנה ככל שיוסיף אומץ והשתדלות בחיזוק והתפתחות המוסד הק' – יתוסף בבריאותו גם כפשוטה, בריאות הגוף.
(ממכתב הרבי, כ"ב אייר תשי"ז)
תלמידים בהווה
100
אנשי צוות
80
מבנים
שנות חינוך
בוגרים בגלובוס
100 +

מאז ייסוד תומכי תמימים ברוסיה בשנת תרנ"ז (1897) הביע הרבי הרש"ב את רצונו להקים ישיבת "תומכי תמימים" בארץ הקודש. בשנת תרע"א (1911) הכריז הרבי על הקמת הישיבה, ונתן לה שם מייחד – "תורת אמת". קבוצה של שלוחים ומשפיע הגיעו לעיה"ק חברון, אל בית רומנו, ושם הקימו את הישיבה החסידית הראשונה בארץ הקודש.
מלחמת עולם, לצד טרור מתמשך של ערביי הארץ כלפי הישוב היהודי, הביאו להעברת הישיבה לעיה"ק ירושלים, בה פועלת היא עד היום.

לאורך השנים, תחת נשיאותם של הרבי הרש"ב, הרבי הריי"צ והרבי נשיא-דורנו הוקמו לצד הישיבה אגפים רבים, אשר מלווים את הילד בכל שנות לימודו, החל מגיל תספורת, ועד לכולל אברכים לאחר חתונתו.

מוסדות תורת אמת

מכאן מתחילים בדרך העולה בית א-ל; כאן ילמדו אלף-בית, 12 הפסוקים ויונחו יסודות האמונה הטהורה והצרופה לאורה של תורת החסידות. הגנים מחולקים לשש כיתות גן בהן מחונכים כ-200 ילדים וילדות במבנים נפרדים. בגני 'תורת אמת' מושם דגש על חינוך חסידי על-פי הוראות הרבי לחינוך בגיל הרך – תוך טיפוח ויחס אישי. צוות הגן נבחר בקפידה ומשלב בתוכו מקצועיות רבת שנים ואהבה לכל ילד. לרשות ילדי הגנים עומדים רשת הסעות וצהרון חינוכי הפועל אחרי שעות הגן.

גני הבנים ממוקמים בבניין התלמוד תורה (חיידר) בשכונת שיכון חב"ד וגני הבנות ממוקמים בשכונת רמת שלמה בירושלים במבנים חדשים ומפוארים.

וכבר נתונה ברכת מייסדה הגדול לכל הבא לעזרת המוסד הנעלה ישיבת תורת אמת אשר יסודותה בהררי קודש להצליח בכל עניניו בגשמיות וברוחניות…

ממכתב הרבי,
כ' חשוון, תשכ"ה

והרי זכות כ"ק מו"ח אדמו"ר וכ"ק אביו אדמו"ר זצוקלל"ה נבג"מ זי"ע מסיעת את כל אלו המתעסקים ומשתדלים בעניני תורת אמת שהוא יסודם ובה השקיעו מכחותיהם הפנימיים והעצמיים…

ממכתב הרבי,
כ"ח טבת, תשי"ז

בוגרי תורת אמת מסביב לעולם

j

ישראל ליברמן

הרב ישראל ליברמן

בוגר הישיבה

- הונג קונג, אסיה -

אשר ליצמן

הרב אשר ליצמן

בוגר הישיבה

שליח הרבי לדרום קוריאה.

הרב גרונר

הרב חיים צבי גרונר

בוגר הישיבה

שליח הרבי למדינת אוסטרליה

הרב נחמיה וילהלם

הרב נחמיה וילהלם

בוגר התלמוד תורה

שליח הרבי לבנקוק, תאילנד.

מומבאי, הודו.

הרב ישראל קוזלובסקי

בוגר התלמוד תורה

שליח הרבי למומבאי, הודו.

קראסנויארסק, רוסיה.

הרב בנימין ווגנר

בוגר הישיבה והחיידר

שליח הרבי בקראסנויארסק, רוסיה.

אומסק, רוסיה.

הרב אשר קריצ'בסקי

בוגר הישיבה והחיידר

שליח הרבי באומסק, רוסיה.

קזחסטן

הרב ישעיה אלעזר כהן

בוגר הישיבה

שליח הרבי למדינת קזחסטן.

הרב מאיר קוזלובסקי

הרב מאיר קוזלובסקי

בוגר התלמוד תורה

שליח הרבי למדינת גרוזיה.

הרב חיים בר סלע

הרב חיים בר סלע

בוגר התלמוד תורה

שליח הרבי למדינת רואנדה.

הרב חיים הלל אזימאוו

הרב חיים הלל אזימאוו

בוגר התלמוד תורה

שליח הרבי למדינת צפון קפריסין.

ארץ הקודש

ארץ הקודש

מאות רבנים, שלוחים, משפיעים ואנ"ש בכל רחבי הארץ.

דונייצק, אוקראינה.

הרב פנחס וישצקי

בוגר הישיבה

שליח הרבי בדונייצק, אוקראינה.

סמולנסק

הרב לוי יצחק מונדשיין

בוגר הישיבה והחיידר

שליח הרבי בסמולנסק, רוסיה

אודסה, אוקראינה.

הרב שניאור ויגלר

בוגר התלמוד תורה

שליח הרבי באודסה, אוקראינה.

בוקרשט

הרב נפתלי דייטש

בוגר הישיבה

שליח הרבי בבוקרשט, רומניה.

הרב דובער אורגד

הרב דובער אורגד

בוגר הישיבה

שליח הרבי בקלוז', רומניה.

בריסק, בלארוס

הרב חיים רבינוביץ

בוגר הישיבה

שליח הרבי בבריסק, בלארוס.

אסטוניה

הרב שמואל קוט

בוגר התלמוד תורה

שליח ורבה של אסטוניה.

פטרבורג

הרב אלעזר גולדברג

בוגר התלמוד תורה

שליח הרבי בפטרבורג, רוסיה

שוודיה

הרב חיים גרייזמאן

בוגר התלמוד תורה

שליח הרבי בשטוקולום, שוודיה.

ווינה

הרב ישראל נתנלאוו

בוגר הישיבה

ראש כולל, ווינה, אוסטריה.

האג

הרב פנחס א. מייערס

בוגר הישיבה

אבד"ק האג, הולנד.

פונטה צרפת

הרב מנחם דנאן

בוגר הישיבה

שליח הרבי בפונטה, צרפת.

פטרופוליס ברזיל

הרב זיוו בלאבאן

בוגר הישיבה

מחנך ומשפיע, פטרופוליס, ברזיל.

בואנוס איירס

הרב אשר פרקש

בוגר התלמוד תורה

ראש ישיבת חב"ד, ארגנטינה.

הוואי

הרב מענדי קראס

בוגר הישיבה

שליח הרבי למאווי, הוואי.

גראס ואלי

הרב נחום יוזביץ

בוגר הישיבה

שליח הרבי לגראס וואלי, קליפורניה.

פולטסוויל

הרב מנחם מענדל וילהלם

בוגר הישיבה

מחנך חיידר חב"ד, פאסלטסוייל, אוהיו

טורטנו

הרב אברהם מ. יוזביץ

בוגר הישיבה 

שליח הרבי למונטריאול, קנדה.

ניו יורק

ניו יורק

מאות רבנים, שלוחים ובעלי משפחות לתפארה.

מרילנד

הרב יוסף יצחק קגן

בוגר הישיבה

שליח הרבי במרילנד, ארה"ב.

בקרוב