רישום הרך הנולד לישיבה

רישום

(משיחת הרבי בסעודת ברית מילה):
בברית מילה אומרים כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה ולחופה ולמעשים טובים. ונוהגים אצלנו, אז מען גיט דמי קדימה אז דער אינגעל זאל לערנען – (ונתן כ"ק אדמו"ר שליט"א סכום מסוים באמרו): – דאס איז פאר דער ישיבה.
היום יום, כ״ח אדר שני.

בקרוב