שלום הר' שניאור, שלומך?

תזכורת ובקשה לתשלום תרומתך/נדרך לבית הכנסת, פרשת לך לך כ"ב שבט, תש"פ בעת עליתך לשישי.

סך: 170 $

מצורף בזה לינק לביצוע תרומה מאובטחת בכרטיס אשראי.

 

בברכה, יהושע (שייע) יוזביץ