יום לימוד

הקדש יום לימוד בלוח השנה בסכום סמלי. יום בו יוקדש הלימוד כולו לזכות.

בחר את היום אותו אתה מעוניין להקדיש לזכות/יום הולדת/לע"נ

Stripe secure PCI-TLS
 
סה"כ: $
סה"כ: $
בחלוקה ל תשלומים שווים של:
בחלוקה ל תשלומים שווים של:
$ לחודש
$ לחודש
בצע תרומה

Donate now
בצע תרומה

Donate now
בצע תרומה

Donate now
בצע תרומה

Donate now

צמח צדק – חב"ד ירושלים

מערכת תרומות ונדרים