ישככר וזבולון

החזקת אברך "תורתו אומונתו"

לשותפות אמת בעסקיך

$360

לאברך לחודש

X

מספר אברכים

Stripe secure PCI-TLS
 

"אני

*

בן

*

מכיר ויודע

הזכות והסגולה בהחזקת לומדי תורה "ישככר וזבולון". והנה, המוסד הנעלה מוכן לשתף אותי בזכות ובסחר הרוחני הזה, וזאת ע"י שותפות עמי – בהתחייבות כספית גשמית קבועה להחזקת לומדי תורה.

וכל זאת בכפוף לדברי הרבי: "וזה בתנאי שיהי' בלי נדר. ואז הוא בהסכמתי וברכתי. אזכיר על הציון"

היום: ט״ו באדר תשפ״א

בצע תרומה

Donate now