ג' תמוז

"ירים כל אחד תרומה להעניינים השייכים לנשיאינו, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, בעד עצמו ובעד כל אחד מבני ביתו שיחיו"

מכתב הרבי, ר"ח שבט, תשי"א

"והרי זכות כ"ק מו"ח אדמו"ר וכ"ק אביו.. מסיעת את כל אלו המתעסקים ומשתדלים בעניני תורת אמת שהוא יסודם ובה השקיעו מכחותיהם הפנימיים והעצמיים…"

מכתב הרבי, כ"ח טבת, תשי"ז