I would like to give charity every morning before my prayers.

 I want to see the charge on the statmente:

Stripe secure PCI-TLS
 

שים לב! ע”י לחיצתך על ביצוע התרומה, הנך מקים קופת צדקה בהוראת קבע למוסד לפי הפרטים שהזנת. ניתן לבטל/לשנות את קופת הצדקה והחיוב בכל עת ע”י שליחת מייל לכתובת המייל המופיעה באתר המוסד בצירוף הבקשה וכתובת המייל שלך עמה הקמת את הקופה.