אליך ידיד יקר

שמחתנו – שמחתך! שמחת כל תומכי תורה בכל מקום שהם!

ממכתב הרבי ליובל ה70, תשמ"ב

בסוף חודש חשוון תער"ב הגיעו לעיר הקודש חברון קומץ תלמידים, שלוחיו של הרבי הרש"ב, והקימו בה את הישיבה החסידית הראשונה בארץ הקודש.

מני אז, מאה ועשר שנים חלפו, והישיבה הפכה לאימפריה של חינוך חסידי בעיר הקודש ירושלים. מעל לחמש עשרה אלף בוגרים בכל רחבי העולם, וקרוב לאלף תלמידים הלומדים מדי יום ברשת עניפה של מוסדות בכל הגילאים, מגיל חינוך בגני הילדים ועד לאברכי כולל נמרצים.

מגלגלים זכות ליום זכאי, כ' חשוון – יום הולדתו של מייסד הישיבה הרבי הרש"ב.

אנו פונים אליך ידיד יקר לקחת חלק פעיל בהחזקת מוסדות רבותינו נשיאנו, ולהרים תרומה למוסד לשנה זו, שנת המאה ועשר.

110 X שנה תמימה

 

וכהבטחת בעל יום ההולדת לבאים לעזרת הישיבה: והנני לעורר את ידידינו אנ"ש לבוא לעזרת הדבר הגדול הזה ברוח נדיבה… וכל המשתדל בעניין הגדול הזה יתברך מהשי"ת בכה"ט וימלא השי"ת כל משאלות לבבו לטוב להצליחו בכל עניניו…

הרבי הריי"צ, נשיא הישיבה, מבקש במכתבו בחודש אב, תש"ד;

"הנני מבקש את הנהלת ישיבת תו״א לערוך; … רשימת תלמידי ישיבת תו״א יצ״ו מאז נוסדה הישיבה עד היום דלמטה, כל אחד בשמו וכנויו וגילו בזמן שנכנס אל הישיבה וזמן למודו וזמ[ן] שיצא מהישיבה, מתי נשא אשה ומצבו – כהיום – בפרנסתו והנהגתו, ומצב ב״ב והדרכתם ומקום מגורם…"

בקרוב