- האתר במהלך עבודות תחזוקה, ייתכנו בעיות תצוגה -

הרב שלום מ. לפידות
מנהל התלמוד תורה

            מאות ילדי חמד טהורים מירושלים וסביבתה הם תלמידי 'החיידר', תלמוד תורה חב"ד "תורת אמת" התלמוד תורה מרווח בכיתות לימוד, ספריית ענק, לצד מתקני שעשועים וכרי דשא. כל אלו תורמים לפנינת החן המשמשת כבית יוצר לילדים חסידיים. צוות המורים והמחנכים הינו צוות ותיק לצד צוות צעיר – שילוב מנצח אשר מעניק את מעלותיו של צוות רב דורי. כיתות הלימוד בתלמוד-תורה הינם מכיתה א' עד ט', ובהם מתחנכים כ 400 ילדים ביום לימודים ארוך. בניין התלמוד תורה החדש ממוקם ברח' חנה בשכונת שיכון חב"ד.