מאות ילדי חמד טהורים מירושלים וסביבתה הם תלמידי 'החיידר', תלמוד תורה חב"ד "תורת אמת" התלמוד תורה מרווח בכיתות לימוד, ספריית ענק, לצד מתקני שעשועים וכרי דשא. כל אלו תורמים לפנינת החן המשמשת כבית יוצר לילדים חסידיים. צוות המורים והמחנכים הינו צוות ותיק לצד צוות צעיר – שילוב מנצח אשר מעניק את מעלותיו של צוות רב דורי. כיתות הלימוד בתלמוד-תורה הינם מכיתה א' עד ט', ובהם מתחנכים כ 400 ילדים ביום לימודים ארוך. בניין התלמוד תורה החדש ממוקם ברח' חנה בשכונת שיכון חב"ד.

“ 
הרב שלום מ. לפידות
מנהל התלמוד תורה

         מאות ילדי חמד טהורים מירושלים וסביבתה הם תלמידי 'החיידר', תלמוד תורה חב"ד "תורת אמת" התלמוד תורה מרווח בכיתות לימוד, ספריית ענק, לצד מתקני שעשועים וכרי דשא. כל אלו תורמים לפנינת החן המשמשת כבית יוצר לילדים חסידיים. צוות המורים והמחנכים הינו צוות ותיק לצד צוות צעיר – שילוב מנצח אשר מעניק את מעלותיו של צוות רב דורי. כיתות הלימוד בתלמוד-תורה הינם מכיתה א' עד ט', ובהם מתחנכים כ 400 ילדים ביום לימודים ארוך. בניין התלמוד תורה החדש ממוקם ברח' חנה בשכונת שיכון חב"ד.

הרב שלום מ. לפידות
מנהל התלמוד תורה
להזנת פרטי תרומה ₪
להזנת פרטי תרומה ₪
להזנת פרטי תרומה $
להזנת פרטי תרומה $
להזנת פרטי תרומה €
להזנת פרטי תרומה €
להזנת פרטי תשלום ₪
להזנת פרטי תשלום $
להזנת פרטי תשלום €

תרומתך נקלטה בהצלחה!

קופת הצדקה שלך יצאה לדרך.

שים לב, ניתן לבטל/לערוך את קופת הצדקה וחיובי האשראי בכל עת ע"י שליחת מייל בצירוף הבקשה וכתובת המייל עמה פתחת את הקופה.

torath-emth.org/contact-us

תרומתך נקלטה בהצלחה!

שים לב, ניתן לבטל/לערוך את קופת הצדקה וחיובי האשראי בכל עת ע"י שליחת מייל בצירוף הבקשה וכתובת המייל עמה פתחת את הקופה.

torath-emth.org/contact-us

מודים אנו לך מקרב לב, ובטוחים אנו שברכות הרביים הנשגבות לכל הבא לעזרת המוסדות יתקיימו בך ובמשפחתך במלואם.

בברכה

"

הן ידוע כמה מסרו נפשם הוד כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב וממלא מקומו הוד כ"ק מו"ח אדמו"ר… על יסוד ישיבת תורת אמת והחזקתה… כמה גודל הזכות של כל המשתתף בממונו ובטרחתו… של מוסד קדוש זה"

 מכתב הרבי. כ' חשוון, תשכ"ה

תרומתך נקלטה בהצלחה!

כרטיסך יחויב ביום העסקים הבא

 
 

מודים אנו לך מקרב לב, ובטוחים אנו שברכות הרביים הנשגבות לכל הבא לעזרת המוסדות יתקיימו בך ובמשפחתך במלואם.

בברכה

"

"הן ידוע כמה מסרו נפשם הוד כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב וממלא מקומו הוד כ"ק מו"ח אדמו"ר… על יסוד ישיבת תורת אמת והחזקתה… כמה גודל הזכות של כל המשתתף בממונו ובטרחתו… של מוסד קדוש זה"
 מכתב הרבי. כ' חשוון, תשכ"ה