צור קשר

שם

דואר אלקטרוני

טלפון

הודעה

ניתן להשאיר פרטים גם עבור תרומה לישיבה.
טלפון: 02-5384755 פקס: 02-5003679
רחוב ירמיהו 16, ת.ד. 5024, מיקוד 91050, ירושלים
דואר אלקטרוני: office@torath-emeth.org