צוות המוסדות

j

"והרי זכות כ"ק מו"ח.. וכ"ק אביו אדמו"ר.. מסיעת את כל אלו המתעסקים ומשתדלים בעניני תורת אמת שהוא יסודם ובה השקיעו מכחותיהם הפנימיים והעצמיים…"
ממכתב הרבי, כ"ח טבת תשי"ז

הרב יהושע יוזביץ
מנכ"ל המוסדות
הרב יישכר-דב וולס
מנהל וגזבר
הרב חיים ש. דייטש
ראש הכולל ומכון הסמיכה
הרב יוסף צבי סגל
ראש הכולל
הרב אברהם י. לפידות
ראש הישיבה גדולה
הרב יחיאל מ. דוברוסקין
ראש הישיבה קטנה
הרב שלום מ. לפידות
מנהל התלמוד תורה
הרב יעקב שטיינברג
מנהל הגני ילדים
בקרוב