פרנס יום

השתתפות בזכות הקדושה של החזקת תלמידים מידי יום על לימוד התורה

והחסידות בכל מוסדות 'תורת אמת':

גני ילדים, למוד תורה, הישיבה הקטנה, הישיבה הגדולה, מכון ה'סמיכה' לרבנות ו'כולל' אברכים.

בחרנו לחלק את 365 ימי השנה הקרובה ולהקדיש את הלימוד

בכל המוסדות – בתאריך שתבחר- לזכותך ולזכות בני משפחתך

שי' לברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם.

 
 

אימות פרטים