מכון 'בית המדרש לעיון ולהלכה' אשר מטרתו להכשיר לרבנות את תלמידי התמימים המסיים את לימודם בישיבה גדולה ושנת ה'קבוצה' ב-770. שיעורים הלכתיים מעמיקים מועברים על ידי גאוני ההוראה ובהם הרב זלמן נחמיה גולדברג והרב חיים שלום דייטש, ובסיום המסלול נבחנים התלמידים על לימודם אצל גדולי הפוסקים שחותמים על תעודת הסמיכה. מאז פתיחתו של בית המדרש הוסמכו לרבנות עשרות רבנים שכיום מכהנים פאר כשלוחים ורבני קהילות בארץ ובעולם. המכון מצוי במבנה הישיבה.

“ 
הרב חיים ש. דייטש
ראש המכון הלכה
מכון 'בית המדרש לעיון ולהלכה' אשר מטרתו להכשיר לרבנות את תלמידי התמימים המסיים את לימודם בישיבה גדולה ושנת ה'קבוצה' ב-770. שיעורים הלכתיים מעמיקים מועברים על ידי גאוני ההוראה ובהם הרב זלמן נחמיה גולדברג והרב חיים שלום דייטש, ובסיום המסלול נבחנים התלמידים על לימודם אצל גדולי הפוסקים שחותמים על תעודת הסמיכה. מאז פתיחתו של בית המדרש הוסמכו לרבנות עשרות רבנים שכיום מכהנים פאר כשלוחים ורבני קהילות בארץ ובעולם. המכון מצוי במבנה הישיבה.
הרב חיים ש. דייטש
ראש המכון הלכה
להזנת פרטי תרומה ₪
להזנת פרטי תרומה ₪
להזנת פרטי תרומה $
להזנת פרטי תרומה $
להזנת פרטי תרומה €
להזנת פרטי תרומה €
להזנת פרטי תשלום ₪
להזנת פרטי תשלום $
להזנת פרטי תשלום €

תרומתך נקלטה בהצלחה!

קופת הצדקה שלך יצאה לדרך.

שים לב, ניתן לבטל/לערוך את קופת הצדקה וחיובי האשראי בכל עת ע"י שליחת מייל בצירוף הבקשה וכתובת המייל עמה פתחת את הקופה.

torath-emth.org/contact-us

תרומתך נקלטה בהצלחה!

שים לב, ניתן לבטל/לערוך את קופת הצדקה וחיובי האשראי בכל עת ע"י שליחת מייל בצירוף הבקשה וכתובת המייל עמה פתחת את הקופה.

torath-emth.org/contact-us

מודים אנו לך מקרב לב, ובטוחים אנו שברכות הרביים הנשגבות לכל הבא לעזרת המוסדות יתקיימו בך ובמשפחתך במלואם.

בברכה

"

הן ידוע כמה מסרו נפשם הוד כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב וממלא מקומו הוד כ"ק מו"ח אדמו"ר… על יסוד ישיבת תורת אמת והחזקתה… כמה גודל הזכות של כל המשתתף בממונו ובטרחתו… של מוסד קדוש זה"

 מכתב הרבי. כ' חשוון, תשכ"ה

תרומתך נקלטה בהצלחה!

כרטיסך יחויב ביום העסקים הבא

 
 

מודים אנו לך מקרב לב, ובטוחים אנו שברכות הרביים הנשגבות לכל הבא לעזרת המוסדות יתקיימו בך ובמשפחתך במלואם.

בברכה

"

"הן ידוע כמה מסרו נפשם הוד כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב וממלא מקומו הוד כ"ק מו"ח אדמו"ר… על יסוד ישיבת תורת אמת והחזקתה… כמה גודל הזכות של כל המשתתף בממונו ובטרחתו… של מוסד קדוש זה"
 מכתב הרבי. כ' חשוון, תשכ"ה