- האתר במהלך עבודות תחזוקה, ייתכנו בעיות תצוגה -

הרב חיים ש. דייטש
ראש המכון הלכה

                מכון 'בית המדרש לעיון ולהלכה' אשר מטרתו להכשיר לרבנות את תלמידי התמימים המסיים את לימודם בישיבה גדולה ושנת ה'קבוצה' ב-770. שיעורים הלכתיים מעמיקים מועברים על ידי גאוני ההוראה ובהם הרב זלמן נחמיה גולדברג והרב חיים שלום דייטש, ובסיום המסלול נבחנים התלמידים על לימודם אצל גדולי הפוסקים שחותמים על תעודת הסמיכה. מאז פתיחתו של בית המדרש הוסמכו לרבנות עשרות רבנים שכיום מכהנים פאר כשלוחים ורבני קהילות בארץ ובעולם. המכון מצוי במבנה הישיבה.