מוסדות תורת אמת

משרד ראשי: רח' ירמיהו 16, ירושלים.   תא-דואר: 5025.   טל': 972-2538-4755   ווצאפ: 972-2-537-5402+

ישיבה גדולה

02-538-4755 | ירמיהו 16, ירושלים

ישיבה גדולה

02-538-4755 | ירמיהו 16, ירושלים

תא דואר: 5024. ירושלים

דוא"ל: office@torath-emeth.org

ראש הישיבה: הרב אברהם י. לפידות 
052-8797702

ישיבה קטנה

02-538-4755 | חנה 21, ירושלים

ישיבה קטנה

02-538-4755 | חנה 21, ירושלים

תא דואר: 5024. ירושלים

דוא"ל: office@torath-emeth.org

ראש הישיבה: הרב יחיאל מ. דוברוסקין 
058-5800587

מכון סמיכה

02-538-4755 | ירמיהו 16, ירושלים

מכון סמיכה

02-538-4755 | ירמיהו 16, ירושלים

תא דואר: 5024. ירושלים

דוא"ל: office@torath-emeth.org

ראש המכון: הרב צבי וויס 
054-8445440

תלמוד תורה

02-538-7814 | חנה 25, ירושלים

תלמוד תורה

02-538-7814 | חנה 25, ירושלים

 

תא דואר: 5024. ירושלים

דוא"ל: tat@torath-emeth.org

מנהל הת"ת: הרב מנחם מ. הרשקוביץ 
053-822-8112

גני ילדים

02-538-4755 | ליובאוויטש 47, ירושלים

02-538-7814 | חנה 25, ירושלים

גני ילדים

02-538-4755 | ליובאוויטש 47, ירושלים

02-538-7814 | חנה 25, ירושלים

תא דואר: 5024. ירושלים

דוא"ל:  rys@torath-emeth.org

מנהל הגנים: הרב יעקב צ. שטיינברג 
052-8685110

כולל צמח צדק

02-538-7814 | חב"ד 31, ירושלים

כולל צמח צדק

02-538-7814 | חב"ד 31, ירושלים

תא דואר: 5073. ירושלים

דוא"ל: office@torath-emeth.org

ראש הכולל: הרב חיים ש. דייטש 
052-7153170

ראש הכולל: הרב יוסף צ. סגל
– 

בקרוב