הרב חיים ש. דייטש
ראש הכולל
הרב יוסף צבי סגל
ראש הכולל

            חלק ניכר מהאצולה הרוחנית החבדי"ת הצמיח כולל 'צמח-צדק' של מוסדות 'תורת-אמת' ומאז ייסודו בשנת תשל"ב יצא שמו של הכולל לשם ולתהילה בעולם היהודי כולו כאחד ממוסדות הפאר של חסידות חב"ד בארץ ובעולם. לאורך היום כולו שוקדים על לימודיהם 35 אברכים צעירים בהתמדה ושקידה מיוחדת בהדגשה על לימוד הלכה למעשה. במהלך השנים, לאור קריאתו של הרבי הפיקו אברכי הכולל חידושי תורה באסופות מאמרים תורניים "הערות וביאורים בשולחן ערוך אדמה"ז" ו"יגדיל-תורה", שפורסמו ויצרו תהודה בעולם הלמדני-תורה. הכולל ממוקם בירושלים העתיקה שבין החומות בבית הכנסת 'צמח צדק' ומכאן שמו.