חלק ניכר מהאצולה הרוחנית החבדי"ת הצמיח כולל 'צמח-צדק' של מוסדות 'תורת-אמת' ומאז ייסודו בשנת תשל"ב יצא שמו של הכולל לשם ולתהילה בעולם היהודי כולו כאחד ממוסדות הפאר של חסידות חב"ד בארץ ובעולם. לאורך היום כולו שוקדים על לימודיהם 35 אברכים צעירים בהתמדה ושקידה מיוחדת בהדגשה על לימוד הלכה למעשה. במהלך השנים, לאור קריאתו של הרבי הפיקו אברכי הכולל חידושי תורה באסופות מאמרים תורניים "הערות וביאורים בשולחן ערוך אדמה"ז" ו"יגדיל-תורה", שפורסמו ויצרו תהודה בעולם הלמדני-תורה. הכולל ממוקם בירושלים העתיקה שבין החומות בבית הכנסת 'צמח צדק' ומכאן שמו.

“ 
הרב חיים ש.
דייטש
ראש הכולל
הרב יוסף צבי
סגל
ראש הכולל
חלק ניכר מהאצולה הרוחנית החבדי"ת הצמיח כולל 'צמח-צדק' של מוסדות 'תורת-אמת' ומאז ייסודו בשנת תשל"ב יצא שמו של הכולל לשם ולתהילה בעולם היהודי כולו כאחד ממוסדות הפאר של חסידות חב"ד בארץ ובעולם. לאורך היום כולו שוקדים על לימודיהם 35 אברכים צעירים בהתמדה ושקידה מיוחדת בהדגשה על לימוד הלכה למעשה. במהלך השנים, לאור קריאתו של הרבי הפיקו אברכי הכולל חידושי תורה באסופות מאמרים תורניים "הערות וביאורים בשולחן ערוך אדמה"ז" ו"יגדיל-תורה", שפורסמו ויצרו תהודה בעולם הלמדני-תורה. הכולל ממוקם בירושלים העתיקה שבין החומות בבית הכנסת 'צמח צדק' ומכאן שמו.
הרב חיים ש. דייטש
ראש הכולל
הרב יוסף צ. סגל
ראש הכולל
להזנת פרטי תרומה ₪
להזנת פרטי תרומה ₪
להזנת פרטי תרומה $
להזנת פרטי תרומה $
להזנת פרטי תרומה €
להזנת פרטי תרומה €
להזנת פרטי תשלום ₪
להזנת פרטי תשלום $
להזנת פרטי תשלום €

תרומתך נקלטה בהצלחה!

קופת הצדקה שלך יצאה לדרך.

שים לב, ניתן לבטל/לערוך את קופת הצדקה וחיובי האשראי בכל עת ע"י שליחת מייל בצירוף הבקשה וכתובת המייל עמה פתחת את הקופה.

torath-emth.org/contact-us

תרומתך נקלטה בהצלחה!

שים לב, ניתן לבטל/לערוך את קופת הצדקה וחיובי האשראי בכל עת ע"י שליחת מייל בצירוף הבקשה וכתובת המייל עמה פתחת את הקופה.

torath-emth.org/contact-us

מודים אנו לך מקרב לב, ובטוחים אנו שברכות הרביים הנשגבות לכל הבא לעזרת המוסדות יתקיימו בך ובמשפחתך במלואם.

בברכה

"

הן ידוע כמה מסרו נפשם הוד כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב וממלא מקומו הוד כ"ק מו"ח אדמו"ר… על יסוד ישיבת תורת אמת והחזקתה… כמה גודל הזכות של כל המשתתף בממונו ובטרחתו… של מוסד קדוש זה"

 מכתב הרבי. כ' חשוון, תשכ"ה

תרומתך נקלטה בהצלחה!

כרטיסך יחויב ביום העסקים הבא

 
 

מודים אנו לך מקרב לב, ובטוחים אנו שברכות הרביים הנשגבות לכל הבא לעזרת המוסדות יתקיימו בך ובמשפחתך במלואם.

בברכה

"

"הן ידוע כמה מסרו נפשם הוד כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב וממלא מקומו הוד כ"ק מו"ח אדמו"ר… על יסוד ישיבת תורת אמת והחזקתה… כמה גודל הזכות של כל המשתתף בממונו ובטרחתו… של מוסד קדוש זה"
 מכתב הרבי. כ' חשוון, תשכ"ה