הרב יחיאל מ. דוברוסקין
ראש הישיבה

            ההמשך הטבעי מהחיידר, שער הכניסה לעולם ישיבות תומכי תמימים. מפה תחל דרכו של התמים להתעצב בעבודת ה' בידי טובי מגידי השיעורים והמשפיעים ברוח צעירה ורעננה. בישיבה קטנה של מוסדות "תורת אמת" הוגים בתורה ובחסידות בחורי חמד צעירים בסדרי לימוד שמתחילים השכם בבוקר ומסתיימים מאוחר בערב. החיים החסידיים נספגים בפנימייה מרווחת שם מתגוררים התמימים. משכן הישיבה בליבה של שכונת חב"ד עובדה שמוסיפה בחן החסידי באזור כולו.