ההמשך הטבעי מהחיידר, שער הכניסה לעולם ישיבות תומכי תמימים. מפה תחל דרכו של התמים להתעצב בעבודת ה' בידי טובי מגידי השיעורים והמשפיעים ברוח צעירה ורעננה. בישיבה קטנה של מוסדות "תורת אמת" הוגים בתורה ובחסידות בחורי חמד צעירים בסדרי לימוד שמתחילים השכם בבוקר ומסתיימים מאוחר בערב. החיים החסידיים נספגים בפנימייה מרווחת שם מתגוררים התמימים. משכן הישיבה בליבה של שכונת חב"ד עובדה שמוסיפה בחן החסידי באזור כולו

“ 
הרב יחיאל מ. דוברוסקין
ראש הישיבה

ההמשך הטבעי מהחיידר, שער הכניסה לעולם ישיבות תומכי תמימים. מפה תחל דרכו של התמים להתעצב בעבודת ה' בידי טובי מגידי השיעורים והמשפיעים ברוח צעירה ורעננה. בישיבה קטנה של מוסדות "תורת אמת" הוגים בתורה ובחסידות בחורי חמד צעירים בסדרי לימוד שמתחילים השכם בבוקר ומסתיימים מאוחר בערב. החיים החסידיים נספגים בפנימייה מרווחת שם מתגוררים התמימים. משכן הישיבה בליבה של שכונת חב"ד עובדה שמוסיפה בחן החסידי באזור כולו

הרב יחיאל מ. דוברוסקין
ראש הישיבה

כתובת מבנה הישיבה קטנה: 

חנה 21, ירושלים

להזנת פרטי תרומה ₪
להזנת פרטי תרומה ₪
להזנת פרטי תרומה $
להזנת פרטי תרומה $
להזנת פרטי תרומה €
להזנת פרטי תרומה €
להזנת פרטי תשלום ₪
להזנת פרטי תשלום $
להזנת פרטי תשלום €

תרומתך נקלטה בהצלחה!

קופת הצדקה שלך יצאה לדרך.

שים לב, ניתן לבטל/לערוך את קופת הצדקה וחיובי האשראי בכל עת ע"י שליחת מייל בצירוף הבקשה וכתובת המייל עמה פתחת את הקופה.

torath-emth.org/contact-us

תרומתך נקלטה בהצלחה!

שים לב, ניתן לבטל/לערוך את קופת הצדקה וחיובי האשראי בכל עת ע"י שליחת מייל בצירוף הבקשה וכתובת המייל עמה פתחת את הקופה.

torath-emth.org/contact-us

מודים אנו לך מקרב לב, ובטוחים אנו שברכות הרביים הנשגבות לכל הבא לעזרת המוסדות יתקיימו בך ובמשפחתך במלואם.

בברכה

"

הן ידוע כמה מסרו נפשם הוד כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב וממלא מקומו הוד כ"ק מו"ח אדמו"ר… על יסוד ישיבת תורת אמת והחזקתה… כמה גודל הזכות של כל המשתתף בממונו ובטרחתו… של מוסד קדוש זה"

 מכתב הרבי. כ' חשוון, תשכ"ה

תרומתך נקלטה בהצלחה!

כרטיסך יחויב ביום העסקים הבא

 
 

מודים אנו לך מקרב לב, ובטוחים אנו שברכות הרביים הנשגבות לכל הבא לעזרת המוסדות יתקיימו בך ובמשפחתך במלואם.

בברכה

"

"הן ידוע כמה מסרו נפשם הוד כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב וממלא מקומו הוד כ"ק מו"ח אדמו"ר… על יסוד ישיבת תורת אמת והחזקתה… כמה גודל הזכות של כל המשתתף בממונו ובטרחתו… של מוסד קדוש זה"
 מכתב הרבי. כ' חשוון, תשכ"ה