עבודה פנימית, רצינות, השכלה והעמקה משולבת בחיות חסידית תוססת וצעירה מלאת אידיאל וערכים. כאן בהיכל הגדול נמסרים שיעורים יומיים לצד שיעור כללי מפי ראש הישיבה, בנגלה ובחסידות ונערכות התוועדויות ארוכות על ידי טובי המשפיעים שבמהלכן מוחדרת לבחורים מטרת נשיאי הישיבה – אדמור"י חב"ד. תלמידי הישיבה הינם בוגרי ישיבות קטנות שונות מרחבי העולם המגיעים דווקא לכאן על מנת לשאוב את המטען החסידי המיוחד הקיים בישיבה זו, מטען שילווה אותם לכל ימי חייהם. משכנו הנוכחי והמפואר של מבנה הישיבה הושלם בתשל"ד ברח' ירמיהו בשכונת שיכון חב"ד.

“ 
הרב אברהם י. לפידות
ראש הישיבה

                    עבודה פנימית, רצינות, השכלה והעמקה משולבת בחיות חסידית תוססת וצעירה מלאת אידיאל וערכים. כאן בהיכל הגדול נמסרים שיעורים יומיים לצד שיעור כללי מפי ראש הישיבה, בנגלה ובחסידות ונערכות התוועדויות ארוכות על ידי טובי המשפיעים שבמהלכן מוחדרת לבחורים מטרת נשיאי הישיבה – אדמור"י חב"ד. תלמידי הישיבה הינם בוגרי ישיבות קטנות שונות מרחבי העולם המגיעים דווקא לכאן על מנת לשאוב את המטען החסידי המיוחד הקיים בישיבה זו, מטען שילווה אותם לכל ימי חייהם. משכנו הנוכחי והמפואר של מבנה הישיבה הושלם בתשל"ד ברח' ירמיהו בשכונת שיכון חב"ד.

הרב אברהם י. לפידות
ראש הישיבה
להזנת פרטי תרומה ₪
להזנת פרטי תרומה ₪
להזנת פרטי תרומה $
להזנת פרטי תרומה $
להזנת פרטי תרומה €
להזנת פרטי תרומה €
להזנת פרטי תשלום ₪
להזנת פרטי תשלום $
להזנת פרטי תשלום €

תרומתך נקלטה בהצלחה!

קופת הצדקה שלך יצאה לדרך.

שים לב, ניתן לבטל/לערוך את קופת הצדקה וחיובי האשראי בכל עת ע"י שליחת מייל בצירוף הבקשה וכתובת המייל עמה פתחת את הקופה.

torath-emth.org/contact-us

תרומתך נקלטה בהצלחה!

שים לב, ניתן לבטל/לערוך את קופת הצדקה וחיובי האשראי בכל עת ע"י שליחת מייל בצירוף הבקשה וכתובת המייל עמה פתחת את הקופה.

torath-emth.org/contact-us

מודים אנו לך מקרב לב, ובטוחים אנו שברכות הרביים הנשגבות לכל הבא לעזרת המוסדות יתקיימו בך ובמשפחתך במלואם.

בברכה

"

הן ידוע כמה מסרו נפשם הוד כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב וממלא מקומו הוד כ"ק מו"ח אדמו"ר… על יסוד ישיבת תורת אמת והחזקתה… כמה גודל הזכות של כל המשתתף בממונו ובטרחתו… של מוסד קדוש זה"

 מכתב הרבי. כ' חשוון, תשכ"ה

תרומתך נקלטה בהצלחה!

כרטיסך יחויב ביום העסקים הבא

 
 

מודים אנו לך מקרב לב, ובטוחים אנו שברכות הרביים הנשגבות לכל הבא לעזרת המוסדות יתקיימו בך ובמשפחתך במלואם.

בברכה

"

"הן ידוע כמה מסרו נפשם הוד כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב וממלא מקומו הוד כ"ק מו"ח אדמו"ר… על יסוד ישיבת תורת אמת והחזקתה… כמה גודל הזכות של כל המשתתף בממונו ובטרחתו… של מוסד קדוש זה"
 מכתב הרבי. כ' חשוון, תשכ"ה