הסכם יששכר וזבולון

הסכם מיוחד הנכתב ונחתם בין הנהלת ישיבת "תורת אמת" בעיה"ק ירושלים ת"ו לבין

התורמים החפצים בכך, זכה לברכתו של כ"ק נשיא דורנו והם סגולה ידועה

ומוכחת להצלחה גדולה של התורמים בעסקים ובמסחר. 

בלחיצה על התמונה ניתן להוריד את ההסכם למלא אותו ולהעלות אותו בחזרה

לחצו להורדה:

את הטופס ניתן להעלות דרך האתר וגם לשלוח חזרה למייל זה : office@torath-emeth.org

לחצו להעלת הקובץ:

 
 

אימות פרטים ( חייב להכניס לפני שליחה)

בנוסח ההסכם שהיה לעיני הרבי נאמר:

כל תוכן הסכם זה ותנאיו, כולל המבוא, כפוף לדברי כ"ק אדמו"ר שליט"א:

(הוספת הרבי) "וזה בתנאי שיהי' בלי נדר,ואז הוא בהסכמתי וברכתי, אזכיר על הציון".

ויה"ר שכל זה יהי' בהצלחה רבה ומופלגה, הן ברוחניות והן בגשמיות-(גשמיות תחילה)…ע"י נתינת ממון גשמי כפשוטו, יש להדגיש את המעלה ד"זבולון"לגבי "ישכר"הקדים זבולון לישכר, שתורתו של ישכר ע"י זבולון היתה, וכפי שמאריך כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי' מאושר-א"ת מאושר אלא מראשו וכו'…

 

(מדברי הרבי למלווה מלכה לטובת הישיבה – תשמ"ה)