הרב יעקב צ. שטיינברג
מנהל הגני ילדים

               מכאן מתחילים בדרך העולה בית א-ל; כאן ילמדו אלף-בית, 12 הפסוקים ויונחו יסודות האמונה הטהורה והצרופה לאורה של תורת החסידות. הגנים מחולקים לשש כיתות גן בהן מחונכים כ-200 ילדים וילדות במבנים נפרדים. בגני 'תורת אמת' מושם דגש על חינוך חסידי על-פי הוראות הרבי לחינוך בגיל הרך – תוך טיפוח ויחס אישי. צוות הגן נבחר בקפידה ומשלב בתוכו מקצועיות רבת שנים ואהבה לכל ילד. לרשות ילדי הגנים עומדים רשת הסעות וצהרון חינוכי הפועל אחרי שעות הגן. גני הבנים ממוקמים בבניין התלמוד תורה (חיידר) בשכונת שיכון חב"ד וגני הבנות ממוקמים בשכונת רמת שלמה בירושלים במבנים חדשים ומפוארים.