מכאן מתחילים בדרך העולה בית א-ל; כאן ילמדו אלף-בית, 12 הפסוקים ויונחו יסודות האמונה הטהורה והצרופה לאורה של תורת החסידות. הגנים מחולקים לשש כיתות גן בהן מחונכים כ-200 ילדים וילדות במבנים נפרדים. בגני 'תורת אמת' מושם דגש על חינוך חסידי על-פי הוראות הרבי לחינוך בגיל הרך – תוך טיפוח ויחס אישי. צוות הגן נבחר בקפידה ומשלב בתוכו מקצועיות רבת שנים ואהבה לכל ילד. לרשות ילדי הגנים עומדים רשת הסעות וצהרון חינוכי הפועל אחרי שעות הגן. גני הבנים ממוקמים בבניין התלמוד תורה (חיידר) בשכונת שיכון חב"ד וגני הבנות ממוקמים בשכונת רמת שלמה בירושלים במבנים חדשים ומפוארים.

“ 
הרב יעקב צ. שטיינברג
מנהל הגני ילדים
מכאן מתחילים בדרך העולה בית א-ל; כאן ילמדו אלף-בית, 12 הפסוקים ויונחו יסודות האמונה הטהורה והצרופה לאורה של תורת החסידות. הגנים מחולקים לשש כיתות גן בהן מחונכים כ-200 ילדים וילדות במבנים נפרדים. בגני 'תורת אמת' מושם דגש על חינוך חסידי על-פי הוראות הרבי לחינוך בגיל הרך – תוך טיפוח ויחס אישי. צוות הגן נבחר בקפידה ומשלב בתוכו מקצועיות רבת שנים ואהבה לכל ילד. לרשות ילדי הגנים עומדים רשת הסעות וצהרון חינוכי הפועל אחרי שעות הגן. גני הבנים ממוקמים בבניין התלמוד תורה (חיידר) בשכונת שיכון חב"ד וגני הבנות ממוקמים בשכונת רמת שלמה בירושלים במבנים חדשים ומפוארים.
הרב יעקב צ. שטיינברג
מנהל הגני ילדים
להזנת פרטי תרומה ₪
להזנת פרטי תרומה ₪
להזנת פרטי תרומה $
להזנת פרטי תרומה $
להזנת פרטי תרומה €
להזנת פרטי תרומה €
להזנת פרטי תשלום ₪
להזנת פרטי תשלום $
להזנת פרטי תשלום €

תרומתך נקלטה בהצלחה!

קופת הצדקה שלך יצאה לדרך.

שים לב, ניתן לבטל/לערוך את קופת הצדקה וחיובי האשראי בכל עת ע"י שליחת מייל בצירוף הבקשה וכתובת המייל עמה פתחת את הקופה.

torath-emth.org/contact-us

תרומתך נקלטה בהצלחה!

שים לב, ניתן לבטל/לערוך את קופת הצדקה וחיובי האשראי בכל עת ע"י שליחת מייל בצירוף הבקשה וכתובת המייל עמה פתחת את הקופה.

torath-emth.org/contact-us

מודים אנו לך מקרב לב, ובטוחים אנו שברכות הרביים הנשגבות לכל הבא לעזרת המוסדות יתקיימו בך ובמשפחתך במלואם.

בברכה

"

הן ידוע כמה מסרו נפשם הוד כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב וממלא מקומו הוד כ"ק מו"ח אדמו"ר… על יסוד ישיבת תורת אמת והחזקתה… כמה גודל הזכות של כל המשתתף בממונו ובטרחתו… של מוסד קדוש זה"

 מכתב הרבי. כ' חשוון, תשכ"ה

תרומתך נקלטה בהצלחה!

כרטיסך יחויב ביום העסקים הבא

 
 

מודים אנו לך מקרב לב, ובטוחים אנו שברכות הרביים הנשגבות לכל הבא לעזרת המוסדות יתקיימו בך ובמשפחתך במלואם.

בברכה

"

"הן ידוע כמה מסרו נפשם הוד כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב וממלא מקומו הוד כ"ק מו"ח אדמו"ר… על יסוד ישיבת תורת אמת והחזקתה… כמה גודל הזכות של כל המשתתף בממונו ובטרחתו… של מוסד קדוש זה"
 מכתב הרבי. כ' חשוון, תשכ"ה