אודות

ישיבת "תורת אמת", הפכה, ברבות השנים, לרשת מוסדות מפוארים, לכל שכבות הגיל,

הפזורים ברחבי עיר הקודש ירושלים. צעירים חסידיים, שהפכו ברבות הימים למורי דרך

בעצמם, כרבנים, משפיעים, מורי הוראה ושלוחים המאירים את העולם ברחבי תבל.

כיום מונה המוסד כאלף תלמידים הפזורים בניהול הנהלת המוסדות: